Navigácia

Zoznam tried

Názov
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kovács
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. József Udvaros
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Szenczi
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Krisztina Ollé
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Szilvia Csomós Benkovics
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Andrea Mészáros
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mónika Bergendi
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Veres
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Judit Restár
V.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ilona Szentandrási

© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta
    SNP 1004/34, 924 01 Galanta
  • 031 780 2266

Fotogaléria