Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kovács
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. József Udvaros
I.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Szenczi
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Krisztina Ollé
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Benkovics
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Andrea Mészáros
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mónika Bergendi
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Veres
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Judit Restár
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Papp
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ágnes Buják
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ilona Szentandrási
VIII.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lea Czuczor

© aScAgenda 2018.0.1064 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.12.2017

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta
    SNP 1004/34, 924 01 Galanta
  • 031 780 2266

Fotogaléria