Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.G Rozvrh
Triedny učiteľ Andrea Mészáros
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Krisztina Ollé
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Benkovics
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mónika Bergendi
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Veres
II.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Judit Restár
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ladislav Papp
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Ágnes Buják
III.G Rozvrh
Triedny učiteľ Ilona Szentandrási
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. József Udvaros
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Szenczi
IV.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kovács
VII.G Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lea Czuczor

© aScAgenda 2017.0.1006 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.11.2016

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta
    SNP 1004/34, 924 01 Galanta
  • 031 780 2266

Fotogaléria