Navigácia

VO, zmluvy, objednávky, FA

Zmluvy - szerződések

11_VTV_12011m_Adam_b.pdf

11_VTV_22011_Adam_b.pdf

11_VTV_32011m_KO_BOX_b.pdf

11_VTV_42011m_Luciak__b.pdf

A_12011_Staveco_b.pdf

T_12011_Kiss_b.pdf

 

Skenované:

zmluvy_najom_1.pdf

zmluvy_najom_2.pdf

zmluvy_najom_3.pdf

zmluvy_najom_4.pdf

zmluvy_najom_5.pdf

zmluvy_najom_6.pdf

zmluvy_ost_1.pdf

zmluvy_ost_2.pdf

zmluvy_najom_7.pdf

zmluvy_najom_8.pdf

zmluvy_ost_3.pdf

zmluvy_ost_4.pdf

zmluvy_najom_9.pdf

zmluvy_najom_10.doc

zmluvy_najom_10.pdf

zmluvy_ost_5.pdf

zmluvy_ost_6.pdf

zmluvy_najom_11.pdf

Zmluvy_najom_11.doc

Zmluva_najom_12_2011.pdf

zmluvy_ost7.pdf

zmluvy_ost8.pdf

zmluvy_ost9.pdf

Zmluvy_najom_15.pdf

Zmluvy__najom_16.pdf

Zmluva_najom_17.pdf

Zmluva_najom_18.pdf

Zmluva_n____jom_19.pdf
Zmluva_ost_10_Zmluva_grant_Bethlen_Gabor_2011_original.pdf

Zmluva_ost_10b_preklad.pdf

Zmluva_ost_11.pdf

Zmluva_ost_12.pdf

zmluva_ost_13_20najom.pdf

zmluva_13_ost._2011.pdf

Zmluva_ost_14_najom_21.pdf

Najom_1_KRPZ_09022012.pdf

Zmluva_ost.1_Lemax_03022012.pdf

Zmluvy_ost.2_Slovenska_sporitelna_13022012.pdf

Najom_2_SYNEX_14022012.pdf

Najom_3_Bankovni_institut__17022012.pdf

Najom_4_Bankovni_institut_01032012.pdf

Zmluva_ost._3_Nadacia_Pro_litteris_28022012.pdf

Zmluva_ost.4_ZMR_28022012.pdf

Zmluva__ost_5_dodatok_UIPS_29022012.pdf

ost.2_sadzobnik-oc_1_.pdf

ost.2_slovenska-sporitelna-vop_1_.pdf

ost._2_op_elektronicke_bankovnictvo_platobne_karty_1_.pdf

Najom_5_STAVECO_15032012.pdf

6_najom_28032012.pdf

6_ost_16032012.pdf

7_ost_16032012.pdf

7_Najom_30042012.pdf

8_Najom_25052012.pdf

9_Najom_27062012.pdf

10_Najom_SBD_04072012.pdf

11_Najom_SBD_30072012.pdf

Magna_analyza_a_FA_062012.pdf

12_Najom_SPZ_15082012.pdf

13_Najom_ZMP_31082012.pdf

8_ost._byt_30072012.pdf

9_ost._Pro_litteris_30072012.pdf

11_ost._GJMG_03092012.pdf

14_Najom_SBD_19092012.pdf

15_Najom_Geonik_19092012.pdf

16_Najom_VTV_02102012.pdf

17_Najom_VTV_08102012ABC.pdf

12_ost._10102012ABC.pdf

10_ost_ZMR__30072012.pdf

13_ost_Slovak_Telekom_16112012.pdf

18_Najom_FC_Slovan__23112012.pdf

14_ost_Nadacia_16112012.pdf

1_2013_Najom_Keszeg.pdf

2_D_2013_Najom_Cekan.pdf

2013_Zverejnovanie_zmluv_EU.doc

Zmluva_NUCEM_2882013_24062013.pdf

Darovacia_zmluva_Nadacia_Dalka_Slovensko_30012015.pdf

Zmluva_o_bezodplatnom_prevode_majetku_statu_4222015_NUCEM_08012015.pdf

Zmluva_o_spolupraci_Univerzita_j_Selyeho_Komarno_02012015.pdf

Zmluva_o_stravovani_SOSOaS_Ga_05012015.pdf

Dodavatel_EkoOil_07012015.pdf

Dodavatel_Telesys_14012015.pdf

Dodvatel_EUROFINS_01012015.pdf

Dodavatel_Culinka_29012015.pdf

Dodavatel_GALVALUX__29012015.pdf

Dodavatel_Maliar_29012015.pdf

Dodavatel_PS_COMPUTER_29012015.pdf

Dodavatel_SEE_TRADE_29012015.pdf

2017

Zmluva_o_dielo_Rek_telocvicne_MENERT_02082017.pdf

Zmluva_stavebny_dozor_Rek_TV_ADA_Ateliier_02082017.pdf

1_Zmluva_rek_kuchyne_2017_A_DOM_29062017.pdf

2_Zmluva_stavebny_dozor_rek_kuchyne_29062017.pdf

3a_Dodatok_c_1_Ziak_k_zmluve_PD_rek_kuchyne_29062017.pdf

3b_Zmluva_o_dielo_PD_Rekonstrukcia_SJ_29042016.pdf

A_DOM_dodatok_zo_dna_25082017_k_zmluve_03772017.pdf

prilohy_k_dodatku_001_A_DOM_rek_kuchyne.pdf

2018

2018_Zverejnovanie_zmluv_zoznam.doc

Dodatok_22018_k_zmluve_312009P_Veolia.pdf

Zmluva_o_spolupraci_Dodatok_Univerzita__Selyeho_06122017.pdf

Zmluva_AVA_stav__Galanta_11072018_Rek_strop_SJ.pdf

Zmluva_CKM_zdruzenie_o_spolupraci_GDPR_250518.pdf

Zmluva_KOMENSKY_o_spracuvani_OU_25052018.pdf

Zmluva_o_spolupraci_OZ_SPECTRA_Projekt_28062018.pdf

Zmluva_SJ_VIS_o_spracovani_OU_25052018.pdf

2018_Zverejnovanie_zmluv_zoznam(1).doc

Dodatok_1_2018_AVA_stav_15082018.pdf

Mandatna_zmluva_AXA_Projekt_s_r.o._15082018.pdf

Zmluva_BGA_4155_2018_Bethlen_Gabor_grant_28062018.pdf

2019

Dodatok_c2_k_Zmluve_o_najme_1509010_kotolna.pdf

Zmluva_MAGNA_TEPLO_platnost_od_01012020.pdf

2020

2020_Zmluva_o_dielo_NEA_PLAST_okna_Plavaren.pdf

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM Galanta - Kodály Zoltán Gimnázium Galánta
    SNP 1004/34, 924 01 Galanta
  • 031 780 2266

Fotogaléria